Marketingowy słownik pojęć > A > Audyt strony internetowej

Audyt strony internetowej

(audyt strony internetowej) ocena użyteczności serwisu www (web usability) oraz jego dostępności i poprawności działania. Audyt ma na celu wykrycie wszystkich nieprawidłowości w działaniu strony internetowej oraz zaproponowanie korzystniejszych rozwiązań.

A

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.