Marketingowy słownik pojęć > B > Brief mediowy

Brief mediowy

(brief mediowy) dokument zawierający informacje dotyczące kampanii reklamowej w mediach, w jego skład wchodzą między innymi: informacje o reklamowanym produkcie/usłudze, informacje o grupie docelowej, kryteria jakie ma spełnić kampania, spis celów kampanii oraz planowany budżet kampanii.

B

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.