Marketingowy słownik pojęć > C > Capping

Capping

(capping) oznacza ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy internetowej przypadających na jednego użytkownika, np. capping 3 oznacza, ze pojedynczy odbiorca zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.

C

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.