Marketingowy słownik pojęć > F > Flowchart

Flowchart

(flowchart) termin stosowany w mediach i marketingu/reklamie, oznacza graficzne przedstawienie planu działalności reklamowej/marketingowej firmy. Plan taki sporządzony jest najczęściej w postaci tabeli zawierającej podział na dni lub tygodnie lub miesiące i przedstawia okresy aktywności w poszczególnych mediach (prasie, TV, Internecie, outdoorze, radiu) wraz z budżetami i rodzajami akcji.

F

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.