Marketingowy słownik pojęć > F > Frequency

Frequency

(¶rednia częstotliwo¶ć) przeciętna liczba zetknięć z dan± reklam±, która przypada na przedstawiciela grupy docelowej, w¶ród osób objętych zasięgiem kampanii.

F

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.