Marketingowy słownik pojęć > A > Affinity Index

Affinity Index

(współczynnik/indeks dopasowania) jest to wskaźnik stosowany do określenia stopnia dopasowania danego nośnika reklamy (np. strony internetowej, stacji radiowej, stacji TV, tytułu prasowego) do grupy docelowej. Wartość współczynnika dopasowania powyżej 100 oznacza nadreprezentację grupy celowej wśród odbiorców danego medium, a wartość poniżej 100 oznacza niższe dopasowanie niż w całej badanej populacji.

A

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.