Marketingowy słownik pojęć > A > Ambient marketing

Ambient marketing

(ambient marketing) niestandardowe kanały komunikacji marketingowej z klientem wykorzystujące wszystko, co znajduje się w otoczeniu i może posłużyć za nośnik reklamy (studzienki ściekowe, publiczne toalety itp.).

A

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.