Marketingowy słownik pojęć > A > Analiza post-buy

Analiza post-buy

(analiza post-buy) analiza mediowych parametrów osiągniętych przez kampanię. Przeprowadza się ją po zakończeniu kampanii reklamowej, analiza ta polega na rozliczeniu uzyskanych efektów w odniesieniu do zakładanych celów. Ocenia się dobór mediów i efektywność poszczególnych z nich.

A

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.