Marketingowy słownik pojęć > E > E-mail marketing

E-mail marketing

(e-mail marketing) jest to forma marketingu bezpośredniego, która jako narzędzie komunikacji wykorzystuje pocztę elektroniczną. Składa się z takich zagadnień jak: tworzenie, rozbudowa i zarządzanie bazami adresowymi, przygotowanie tekstu oraz kreacji e-maila, wysyłkę kampanii oraz obsługę wiadomości zwrotnych

E

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.