Marketingowy słownik pojęć > E > Event

Event

(wydarzenie) pojęcie oznaczające różnego typu imprezy mające na celu komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym – pracownikami (święta, wyjazdy integracyjne) oraz z otoczeniem zewnętrznym (konferencje prasowe, kongresy, targi branżowe, imprezy konkursowe).

E

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.