Marketingowy słownik pojęć > O > OTH - Opportunity To Hear

OTH - Opportunity To Hear

(Opportunity To Hear) wskaźnik efektywności kampanii, który określa ile średnio razy osoby z grupy celowej usłyszą przekaz reklamowy w trakcie trwania kampanii radiowej (np. OTH 1+ - możliwość zobaczenia przynajmniej raz).

O

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.