Marketingowy słownik pojęć > O > OTS - Opportunity To See

OTS - Opportunity To See

(Opportunity To See) standardowy wskaźnik częstotliwości. Określa średnią liczbę kontaktów osoby z grupy celowej z przekazem reklamowym (jeśli widziała go przynajmniej raz) (np. OTS 3+ - możliwość usłyszenia przynajmniej 3 razy).

O

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.