Marketingowy słownik pojęć > P > Pop-under

Pop-under

(pop-under) (odmiana reklamy typu pop-up) niezależne okno reklamowe, które otwiera się pod bieżącym oknem przeglądarki i jest widoczne dopiero po zamknięciu lub zminimalizowaniu okna przeglądarki.

P

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.