Marketingowy słownik pojęć > P > Pop-up

Pop-up

(wyskakujące okno) niezależne okno reklamowe, które otwiera się w momencie wejścia na daną stronę internetową (nad treścią właściwej strony).

P

Dom mediowy MediaAdviser © 2002 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.